logo

“Astana Venue Management” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде (бұдан әрі - Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері туралы аналитикалық анықтама

“Astana Venue Management” жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде (бұдан әрі - Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу нәтижелері туралы аналитикалық анықтама

 

Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) төрағасының бірінші орынбасары Д.М. Малаховтың 2023 жылдың 22 ақпанындағы шығ. № 0112/157 хатымен Серіктестікке Агенттік төрағасының 2023 жылдың 16 қаңтарындағы № 21 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің жаңа үлгілік ережелерді (бұдан әрі – Ережелер) (Әділет министрлігінде 2023 жылдың 18 қаңтарында № 31713 болып тіркелген) және Агенттік төрағасының 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы № 488 бұйрығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізуге әдістемелік ұсынымдар жеткізілді.

Сонымен қатар, Астана қаласы әкімінің аппараты 2023 жылдың 5 сәуіріндегі шығ. № 01-12/288 хатпен Серіктестікке Астана қаласының басқармалары мен квазимемлекеттік ұйымдарында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу кестесін жеткізді, оған сәйкес Серіктестік 2023 жылдың мамырында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды аяқтауға міндетті. Сондай-ақ 2023 жылға арналған №4 “Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған қарсы іс-қимыл” үлгілік базалық бағытын іске асыру жоспары жеткізілді, оған сәйкес ішкі талдау жүргізу тәртібіне өткізу рәсімі, қамту және мерзімдері бойынша қатаң талаптар қойылады.

Жоғарыда көрсетілген хаттарды орындау барысында, Серіктестіктің Бас директоры 2023 жылдың 26 сәуірінде “Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы” № 01-04/95 бұйрығын шығарды, онда Серіктестіктің комплаенс–офицері Д.А. Якуповтың төрағалығымен комиссия құрамы бекітілді. Өткізу кезеңі 2023 жылдың 1 мамырынан 26 мамырына дейін, 2022 жылдың мамырынан 2023 жылдың мамырына дейін қамтылған.

Серіктестіктің корпоративтік порталында 2023 жылдың 14 сәуірінде ішкі талдау жүргізу басталғанға дейін 10 жұмыс күні бұрын өткізудің басталуы жарияланды және комиссия құрамына қатысуға ұсыныстар енгізу және/немесе өтінім беру ұсынылды. Ішкі талдау басталған кезде, ұсыныстар мен өтінімдер түскен жоқ. 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылды:  

1)             бөлімшелердің қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2)             бөлімшелердің ұйымдық-басқару қызметінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

Ішкі талдау жүргізу кезінде Серіктестіктің қызметі бойынша материалдарды, сондай-ақ ұйымдық-басқару қызметінің құжаттары мен практикасын (Жарғы, Регламент, Ереже, ішкі нормативтік құжаттар, қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтары, басқармалар туралы ереже және т.б.) және Серіктестіктің қызметін реттейтін НҚА зерделеу, қорыту жүргізілді.

 

БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі 1

 

Серіктестіктің бас директоры Жарғының 5-бөлімі, 19-тармағы, 10- тармақшасына сәйкес Серіктестіктің қызметін реттейтін 28 ішкі құжатты бекітеді. 

Талдау жүргізу кезінде 28 ішкі құжаттан бекітілген 26 ішкі акт бар. 2

ішкі нормативтік құжат бекітілмеген:

1.             Серіктестік персоналын оқыту ережесі;

2.             Серіктестіктің мүлкіне түгендеу жүргізу тәртібінің нұсқаулығы;

          Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қажетті ішкі нормативтік құжаттардың болмауы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына жағдай жасайды, яғни ішкі регламенттеуші құжаттардың болмауына байланысты қызметкерлер өз еркімен шешім қабылдай алады.

 

Ұсыныс -1 

 

Жетіспейтін ішкі нормативтік құжаттар әзірленсін немесе қажет болмаған жағдайда, Серіктестік жарғысындағы қызметті реттейтін ішкі нормативтік құжаттар тізбесінен шығарылсын

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -2

 

Ішкі талдау барысында Бас директордың 2019 жылдың 6 қыркүйектегі № 18-П бұйрығымен бекітілген Серіктестіктің коммерциялық орынжайларын жалға алушыларды таңдау ережелері және 2021 жылдың 5 қарашасында бекітілген № 01-04/344 Көрсетілетін қызметтерге контрагенттерді таңдау ережелері зерттелді. 

Жоғарыда аталған ережелер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігін болдырмаудың негізгі принциптерінің бірін көздейді.

Ережеге сәйкес, іріктеу тікелей шарт жасасу арқылы қысқа мерзімді де, ұзақ мерзімді де қызметтерді көрсетуге берілген өтінімдер негізінде жүзеге асырылады.

Әлеуетті контрагенттерден 2 (екі) немесе одан да көп өтінімдер түскен кезде серіктестік келесі тәртіпте таңдайды:

-                өтініштерді қабылдау күні мен уақыты бойынша;

-                салық берешегінің болмауы;

-                борышкерлерді тіркеу журналында атқарушылық өндірістің болмауы;

-                өтінім Серіктестіктің бекітілген прейскуранты қызметтерінің құнынан кем болмауы тиіс.

Ережелерді қолдану тәжірибесін зерделеу көрсеткендей, коммерциялық істер басқармасы жалға алуға жарамды бос орынжайлар болған жағдайда, корпоративтік веб-сайтта техникалық сипаттамаларын, орналасқан жерін және өтініш беру үшін байланыстарды сипаттайтын тиісті хабарландыруды орналастыратынын көрсетті.

Өтініш түскеннен кейін контрагент жоғарыда аталған критерийлер бойынша тексеріліп, толық сәйкестік жағдайында келісім жасалады.

Айта кету керек, ережеде әлеуетті жалға алушы қызығушылық танытқан орынжайға әлеуетті бәсекелестікті жою мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекеліне әкелуі мүмкін жарнаманы веб-сайтта міндетті түрде жариялауды көздемейді. Сауда департаментінің қызметкері жарнаманы жарияламай-ақ дереу келісім-шарт жасасу.

2022 жылдың мамыры мен 2023 жылдың мамыры аралығындағы барлық жаңадан жасалған шарттарды зерделеу мұндай бұзушылықтарды анықтаған жоқ.

Сонымен бірге, барлық хабарландырулар тек орыс тілінде орналастырылғанын атап өткен жөн, бұл баптың 14-тармағына сәйкес келмейді. «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 16-бабында интернет-ресурста ақпарат қазақ және орыс тілдерінде берілуі тиіс.

Жарнамаларды тек орыс тілінде орналастыру бәсекелестікті төмендетуге, қазақ тілінде сөйлейтіндердің ақпаратқа қолжетімділігін шектеуге әкеп соғады және нарық қатысушыларын тең емес жағдайға келтіреді деп есептейміз. 

 

Ұсыныс - 2

Бас директордың 2019 жылдың 6 қыркүйектегі № 18-П бұйрығымен бекітілген Серіктестіктің коммерциялық орынжайларын жалға алушыларды таңдау ережелері және Көрсетілетін қызметтерге контрагенттерді таңдау ережелері 2021 жылдың 5 қарашасында бекітілген № 01-04/344 қаулысы толықтырылсын. Серіктестіктің интернет-ресурсын қазақ және орыс тілдерінде жеткізу жоспарланған жалға берілетін орынжайлар туралы хабарландыруларды орналастыруды міндеттейді.

          

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -3

 

Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну ережелерінің 47-тармағына сәйкес қорларды және негізгі құралдарды сатып алуға арналған шығыстарды жоспарлау кезінде есептеуге қорлардың немесе негізгі құралдардың әрбір түрі бойынша кемінде үш прейскурант қоса беріледі, ал есептеулер шығыстардың әрбір түрі бойынша негіздемелермен және міндетті түрде бөлінуімен ұсынылуы тиіс.

Жоғарыда көрсетілген Ережелерге сәйкес, бюджетті қалыптастыру кезінде Тапсырыс берушілер әлеуетті өнім берушілерге бағаның өсуіне байланысты да, бағаның көтерілуіне байланысты да мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде өзекті болмауы мүмкін коммерциялық ұсыныстарға сұраныспен жүгінуге мәжбүр.

Бұл ретте, тапсырыс берушілер сатып алу бюджетін жасанды түрде ұлғайту мақсатында тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге «жоғарлатылған» үш коммерциялық ұсыныс алу үшін таныс кәсіпкерлерге жүгінетін жағдайлар болуы мүмкін.

Өздеріңіз білетіндей, көбінесе бюджет қаражатын ұрлау ниеті бюджеттік жоспарлау кезеңінде қалыптасады, «Сіздің» жеткізушіңізді лоббилеу арқылы сатып алу кезеңдерінде және қабылдау сатысында жүзеге асырылады.

Осыған байланысты тапсырыс берушіге тәуелсіз сенімді, даусыз көздерге негізделген бюджетті жоспарлау мүмкіндігі ерекше маңызға ие.

Бұл ретте, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 2-бабы, 29- тармағына сәйкес, тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бағалары туралы деректер базасы мемлекеттік сатып алу веб-порталының бөлігі болып табылатын, мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты қамтитын ақпараттық ішкі жүйе болып табылады. мемлекеттік сатып алу қорытындылары бойынша тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге ең төменгі, орташа және ең жоғары бағалар (бұдан әрі – Бағалар базасы).

Яғни, базаның құқықтық негізі бар, бірақ ол өмірде жүзеге асырылмай отыр, бұл мемлекеттік сатып алудың барлық субъектілеріне бюджет қаражатын жымқыру мақсатында сатып алу бағасын жасанды түрде өсірді деген айып тағылу қаупін тудырады.

 

Ұсыныс - 3

 

 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 2-бабы, 29-тармағында көзделген «Тауарларға, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге бағалар базасы» ақпараттық шағын жүйесін әзірлеу және енгізу қажеттілігі туралы Қаржы министрлігіне хат жолдау.

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -4

 

Негізгі қызмет түрі бойынша қалалық коммуналдық жылжымайтын мүлік объектілері объектілердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу арқылы уәкілетті органның шешімі бойынша сенімгерлік басқаруға беріледі.

Алайда, объектіні беру кезінде объект балансқа қабылданған кезде жағдай туындайды, алайда, коммуналдық қызметтерді, электр қуатын, күзет, тазалау, технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және басқаларды сатып алуға байланысты барлық шарттар тендер қорытындысы шыққанға дейін жасалмайды. қорытындыланады. Байқау 1,5-2 айға дейін созылуы мүмкін, қайта конкурс немесе конкурс нәтижелеріне шағымдану жағдайында одан да көп уақыт кетуі мүмкін.

Осыған байланысты, уәкілетті органның объектіні Тапсырыс берушіге беру туралы шешімін қабылдаған кезде оның үздіксіз жұмыс істеуі мақсатында оның қызметін жедел қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылданады, Тапсырыс беруші осы баптың 50-тармағына сәйкес мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға мәжбүр болады. . Жаңа нысанды беру кезінде конкурстың қорытындысы шығарылғанға дейін Заңның 39-бабының Алайда, осы негізде келісім жасауға қаңтар айында ғана рұқсат етіледі, ал бұл негізді жылдың басқа айларында қолдану бірінші басшыға әкімшілік айыппұл салуға әкеп соғатын құқық бұзушылық болып табылады.

Нысанның жұмысына жауапкершілікті өз мойнына алған басшы конкурстың қорытындысы шығарылғанға дейінгі кезеңге барлық қажетті шарттарды жасайтын жағдай болуы мүмкін және бұл үшін 100 АЕК көлемінде бірнеше айыппұл салынады. оған жүктелді.

Айыппұлдың жалпы құны басшының бірнеше айлық жалақысына тең болуы мүмкін екендігін ескере отырып, басшының айыппұлдарды төлеудің басқа көздерін іздеуге мәжбүр болатын жағдай ықтимал болуы мүмкін.

 

Ұсыныс -4

 

ҚР Қаржы министрлігіне “Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның 39бабы, 3-тармағы, 50-тармақшасына мынадай толықтырулар енгізу туралы ұсыныс хат жолдау ұсынылады: 

“егер мұндай мемлекеттік сатып алу жылдың бірінші айында жүзеге асырылса,” деген сөздерден кейін “ Тапсырыс берушіге объектіні бір жыл ішінде берген жағдайда” деген сөздермен толықтырылсын.

 

 

БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН АНЫҚТАУ

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -5

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі факторлары – ашықтық пен жариялылық. Компанияның веб-сайтындағы ақпараттың ашықтығы мүмкіндік береді:

1.             Компанияның іскерлік беделін нығайта алатын және мүдделі тараптардың сенімін арттыра алатын өз қызметіндегі ашықтық пен адалдықты көрсету.

2.             Серіктестік қызметкерлерінің де, контрагенттердің де хабардар болуын арттыратын сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттары, рәсімдері мен бағдарламалары туралы ақпараттың қолжетімділігін қамтамасыз ету.

3.             Сыбайлас жемқорлық белгілерін ерте анықтауға және тұрақты сыбайлас жемқорлық схемаларының алдын алуға көмектесетін, олар туралы хабардарлықты арттыру арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне қарсы тұруға үлес қосу.

4.             Компанияның қаржылық операциялары мен іскерлік операциялары туралы ақпаратты ашу және шешім қабылдау үдерістерінің ашықтығын қамтамасыз ету арқылы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу.

5.             Сыбайлас жемқорлық оқиғалары мен олардың алдын алу бойынша компания қабылдаған шаралар туралы ашық хабарлау арқылы сыбайлас жемқорлық схемаларының тәуекелін төмендету және мұндай бұзушылықтардың алдын алу.

Жалпы, компания сайтындағы ақпараттың ашықтығы мен ашықтығы сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алуға және жолын кесуге көмектеседі, компанияның іскерлік беделін нығайтады және мүдделі тараптардың сенімін арттырады.

Сонымен қатар, «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 16 қарашадағы № 401-V Заңының 16-бабы квазимемлекеттік сектор субъектілерінің интернет-ресурстарында орналастырылған және мемлекеттік қызмет көрсету саласына тікелей әсер ететін ақпараттың тізбесін реттейді. серіктестік жүргізетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат: байланыс деректері (пошталық мекенжай, электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірлері), құрылымдық бөлімшелер; жарияланған бос жұмыс орындары; бос лауазымдарға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары; бос жұмыс орындары туралы ақпарат алу үшін телефон нөмірлері; қызметті реттейтін нормативтік құжаттар; тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу туралы мәліметтер; жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі.

 

Ұсыныс - 5

 

Серіктестіктің интернет-ресурсын келесі мәліметтермен толтыруды жүзеге асыру: байланыс деректері (пошталық мекенжай, электрондық пошта мекенжайы, телефон нөмірлері), құрылымдық бөлімшелер; жарияланған бос жұмыс орындары; бос лауазымдарға үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары; бос жұмыс орындары туралы ақпарат алу үшін телефон нөмірлері; қызметті реттейтін нормативтік құжаттар; тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу туралы мәліметтер; жеке және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі.

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -6

 

Серіктестік әкімдікке бағынысты заңды тұлға бола отырып, мемлекеттік коммуналдық мүлікті иеленеді және пайдаланады.

2023 жылы автокөліті серіктестік балансынан басқа мемлекеттік мекеменің балансына беру кезінде серіктестік жүргізушісінің жол қозғалысы ережелерін сақтамауы салдарынан серіктестікке әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін айыппұл салынғаны анықталды.

Мемлекет меншігіндегі көлікте жол жүру ережесін бұзу фактісінің өзі серіктестіктің материалдық мүддесіне де нұқсан келтіріп, жалпы әкімдік үшін беделге қауіп төндіретінін айта кеткен жөн.

Серіктестік қызметкерлерінен материалдық шығынды өндіру туралы.

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі-ҚР Еңбек кодексі) сәйкес, еңбек шартын жасасқан Тараптар құқыққа қайшы әрекеттер салдарынан шарттың екінші тарапына келтірілген залал (зиян) үшін материалдық жауаптылықта болады.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 115-бабының 2-тармағының 5-тармақшасына сәйкес жұмыс берушінің актісі негізінде қызметкердің өзі жұмыс істейтін ұйым алдындағы борышын өтеу үшін оның жалақысынан ұстап қалулар жүргізілуі мүмкін. қызметкерді хабардар ете отырып, оның жазбаша келісімімен.

Бұл ретте, Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 115-бабының 3тармағына сәйкес, бірнеше атқару парағы бойынша жалақыдан ұстап қалу кезінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында және осы бапта көзделген жағдайларда Кодексте ай сайынғы ұстап қалудың мөлшері қызметкерге тиесілі жалақының елу пайызынан аспауы керек.

Сонымен қатар, қызметкердің жалақыдан ай сайынғы қаржылық ұстап қалу жүйесіне жүгінбей-ақ, жеке қаражаты есебінен туындаған берешекті қай жерде өтеу мүмкіндігі жоққа шығарылмайды.

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 120-бабына сәйкес еңбек шарты тарапының ол еңбек шартының екінші тарапына келтірген зияны (зиян) үшін материалдық жауапкершілігі келтірілген зиян (зиян) үшін туындайтынын ескертеміз. егер осы Кодексте және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында өзгеше көзделмесе, кінәлі құқыққа қайшы мінез-құлық (әрекет немесе әрекетсіздік) нәтижесінде және кінәлі құқыққа қарсы мінез-құлық пен келтірілген залал (зиян) арасындағы себептік байланыстың болуы.

Еңбек шартының екінші тарапқа зиян (зиян) келтірген тарапы оны осы Кодекске және Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына сәйкес өтеуге міндетті. 

Еңбек шартында қызметкер мен жұмыс берушінің жауапкершілігі белгіленуі мүмкін. Сонымен қатар, қызметтік автокөлікті берген жағдайда жауапкершілік шартында айыппұлдар анықталған жағдайда, кінәсі дәлелденген қызметкердің жалақыдан қарызды ұстауға қарсы еместігін қосымша көрсетуге болады (бұл Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 115-бабына сәйкес қызметкердің жазбаша келісімі болуы мүмкін).

Зиян (зиян) келтiрiлгеннен кейiн еңбек шартын бұзу еңбек шарты тарапын екiншi тарапқа келтiрiлген зиянды (зиянды) өтеу үшiн материалдық жауаптылықтан босатуға әкеп соқпайды.

Қызметкердің еңбек міндеттерін орындауы кезінде кінәсінен жұмыс берушіге келтірілген зиян үшін олар болған кезде толық жауаптылық туындайтын негіздер тізбесі Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 123бабының 8-тармағында көрсетілген. 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 123-бабының жоғарыда көрсетілген тармағына сәйкес келтірілген залал тікелей, нақты немесе толық деп саралануы мүмкін.

Жұмыс берушіге немесе қабылдаушы тарапқа келтірілген залалдың толық сомасы үшін жауапкершілік келесі жағдайларда қызметкерге жүктеледі:

1)             толық жауапкершілікті өз мойнына алу туралы жазбаша келісім негізінде жіберуші тараптың қызметкеріне, қызметкеріне берілген мүліктің және басқа да құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпеу;

2)             жіберуші тараптың қызметкері, қызметкері біржолғы құжат бойынша есеп бойынша алған мүліктің және басқа да құндылықтардың сақталуын қамтамасыз етпеу;

3)             алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық (олардың аналогтары) масаң күйінде зиян келтіру;

4)             материалдарды, жартылай фабрикаттарды, бұйымдарды (бұйымдарды), оның ішінде оларды жасау кезінде, сондай-ақ жұмыс беруші немесе жұмыс беруші немесе жұмыс беруші тарап берген құралдарды, бақылау-өлшеу құралдарын, арнайы киімдерді және басқа да заттарды жетіспеу, қасақана жою немесе қасақана бүлдіру. пайдалану үшін жіберуші тараптың қызметкері, қызметкері;

5)             жұмыс берушіге немесе қабылдаушыға зиян келтірген бәсекелестікке жатпайтын ережені бұзу;

6)             еңбек, ұжымдық шарттарда немесе қабылдаушы тараптың актілерінде көзделген өзге де жағдайларда қолданылады.

 

Ұсыныс - 6

 

Автокөліктерде айыппұлдардың бар-жоғын уақтылы анықтау және оларды Серіктестіктен өндіріп алу жағдайларын болдырмау мақсатында ай сайын мемлекеттік деректер базасына қатысты айыппұлдарды тексеру тәжірибесін енгізу, сондай-ақ қызметкер жұмыстан босатылған кезде толтырылатын айналып өту парағын толтыру туралы тармақпен толықтыру. айыппұлдарды тексеру.

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -7

 

“Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы” 16.07.2001 жылдың 16 шілдесіндегі № 252 Заңның 64-1-бабы, 1-тармағына сәйкес жобаларға ведомстводан тыс кешенді сараптаманы сараптама ұйымдары жүргізеді және техникалық-экономикалық негіздемелердің немесе жобалау-сметалық құжаттаманың тиісті бөлімдері (бөліктері) бойынша аттестатталған сарапшылар жүзеге асырады. 

Сараптамалық ұйымдарды аккредиттеу ережелерінің 5-тармағына сәйкес көрсетілетін қызметті алушыны аккредиттеуді уәкілетті орган жүзеге асырады және жобаларға міндетті кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу құқығына аккредиттеу туралы куәлікпен расталады (техникалықэкономикалық негіздеме). зерттеулер мен ЖСҚ) мемлекеттік монополияға жатқызылған жобаларды қоспағанда, құрылысқа арналған.

Алайда, жоғарыда аталған куәлік «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға 1 және 2-қосымшаларға сәйкес бірінші және екінші санаттағы рұқсаттар тізбесіне және Мемлекеттік сатып алу порталында (бұдан әрі – Портал) енгізілген жоқ, рұқсат құжаттарын автоматты түрде толтыру «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңға сәйкес тізімнен ғана мүмкін.

Осыған байланысты, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңда көзделмеген рұқсаттарды іріктеу мүмкін емес, бұл тапсырыс беруші тарапынан толық емес біліктілік талаптарын толтыру үшін негіз болып табылады, ал кейіннен Жеткізушілерден шағымдар үшін негіз болып табылады.

Осыған байланысты, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңның тізбесінде көзделмеген рұқсат құжатын толтыру мүмкін еместігі нәтижесінде бұл басқа да әлеуетті өнім берушілерге рұқсат беру құқығына ие емес. қатысу үшін осы әрекетті орындаңыз.

Тиісті аккредиттеу сертификаты жоқ компанияны жеңіп алуға мүдделі сатып алушы портал жұмысындағы олқылықты пайдалана отырып, сертификатты талап етпей, кейіннен мүдделерге зиян келтіруі мүмкін тендер жариялайтын жағдай болуы мүмкін. мемлекеттің.

Мемлекеттік сатып алу жүйесін elicense.kz-пен интеграциялау Тапсырыс берушілер мен Жеткізушілерге Порталда біліктілік талаптары бойынша конкурстық құжаттамаға өтінімді қалыптастыру кезінде лицензиялау жүйесін дұрыс және тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

 

Ұсыныс - 7

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне заңнаманы жетілдіру бойынша мынадай ұсыныстар жолдасын: «міндетті қызметті жүзеге асыру құқығына порталда аккредиттеу туралы куәлікті таңдау мүмкіндігін алу үшін мемлекеттік сатып алу жүйесін elicense.kz сайтымен интеграциялау. мемлекеттік монополияға жататын жобаларды қоспағанда, құрылысқа арналған жобаларға (техникалық-экономикалық негіздемелер мен ЖСҚ) кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -8

 

Конкурсқа қатысушылар көбінесе құжаттардың толық пакетінсіз өтініш береді және өтінімді сәйкес келтірмейді, бұл конкурсқа қатысу ниетінің ойланбағандығын көрсетеді. Мұндай жағдайлар тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізу мерзімінің бұзылуына әкеледі.

Мысалы, 2021 жылға арналған нысанның күзет қызметіне конкурс 4 рет өткізілді. Конкурстық рәсімдердің ұзақтығы өтінімдерді бірінші қабылдаған сәттен бастап шарт жасалғанға дейін 7 айды құрады.

Әрбір жарияланған конкурсқа тұрақты негізде екі компания қатысты.

Әрбір конкурста өз кезегінде кәсіпорынның бірі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес деп танылса, екінші кәсіпорын өтінімін жетіспейтін құжаттармен толықтырмаған, бұл олардың болмауына байланысты конкурстың өтпеуіне әкеліп соқтырды. бәсекелес ортаның (2 немесе одан да көп жарамды қатысушылар).

Тек 2021 жылдың 30 шілдесінде екіден аз өтінімнің берілуіне байланысты бір көзден алу тәсілімен бір қатысушымен өтпеген сатып алулар бойынша шарт жасалды.

Жеткізушілердің бұл ұстанымы Тапсырыс берушіге тендердің қорытындысын уақтылы шығаруға және жеңімпазбен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасуға кедергі жасайтын, тапсырыс берушіге зиян келтіретін әділетсіз қатынасты көрсетеді.

Осыған байланысты, әлеуетті өнім берушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысу кезінде адал емес көзқарасты болдырмау, жауапкершілік деңгейін және хабардарлығын арттыру мақсатында бітпейтін, нәтижесіз конкурстардың алдын алу бойынша пәрменді шаралар қажет.

 

Ұсыныс - 8

Заңнаманы жетілдіру туралы мынадай ұсыныстар ҚР Қаржы министрлігіне жіберілсін: 

1.             Құжаттар топтамасы толық ұсынылмаған жағдайларда, оның ішінде өтінімдерді толықтыру мүмкіндігінен кейін өтінімді қамтамасыз етуді ұстап қалу ұсынылады.

2.             “Мемлекеттік сатып алу туралы” Заңның 29-бабы, 3-тармағы, 3- тармақшасы мынадай мазмұнда толықтырылсын:

3) Егер конкурсқа қатысуға бір әлеуетті өнім беруші жіберілсе, бұл ретте бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысуға шақыру конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім берушіге жіберіледі. Жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шарттың бағасы конкурсқа қатысуға өтінімде көрсетілген әлеуетті өнім берушінің конкурстық баға ұсынысынан аспауға тиіс. 

 

Сыбайлас жемқорлық тәуекелі -9

 

Мемлекеттік сатып алу жоспары бойынша серіктестікте жоспардың 650ге жуық пункті болса, оның ішінде баға ұсыныстарын сұрату арқылы жоспардың 500-ден астам тармағы жоспарланған. Жоспардағы тармақтардың көптігін ескере отырып, баға ұсыныстарын сұрату әдісімен сатып алу туралы хабарлау кезінде, Тапсырыс берушінің байқаусызда қате әрекеттері салдарынан техникалық қателік жіберілген болуы мүмкін. Алайда, мемлекеттік сатып алу порталында бюджетті нақтылау немесе орынсыз және бюджеттен алып тастау жағдайларын қоспағанда, хабарландыруды қайтарып алу немесе редакциялау қарастырылмаған.

Қатені түзету тапсырыс берушінің сатып алудан өздігінен бас тартуы және қайталап хабарландыруы арқылы мүмкін болады. Дегенмен, бұл әрекет маманның айлық жалақысымен салыстырылатын айыппұлға әкеп соғады және оны айыппұлдан құтылудың немесе айыппұл төлеудің заңсыз жолдарын іздеуге итермелеуі мүмкін.

 

Ұсыныс- 9

 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіне заңнаманы жетілдіру бойынша келесі ұсыныстар жіберілсін: өтінімді қабылдау мерзімі өткенге дейін қатені өз бетінше анықтаған жағдайда жарияланған сатып алуды қайтарып алуға, редакциялауға (өңдеуге) мүмкіндік беріледі.